Sports BS

 

general.fw

Year HOCKEY          CRICKET        SOCCER          TENNIS          ATHLETICS        BOXING        SWIMMING   VOLLEYBALL INDOOR GAMES     SQUASH   
1957 W.Spencer C.Galopin E.Beaucasin D Alexander S.Das B.Tocher A Jordan A Malik A Malik  
1958 N.Johnston C.Galopin G Anthony R Das Gupta S.Das B.Tocher S.Das J Jaitly A Sabharwal  
1959 O.Mathews O.Mathews S Ghosh S.Bose J. Verma R.Mallick J.Verma B Sngh B Singh  
1960 R. Mallick O.Mathews D Singh B Jaitly D. Singh R.Mallick P.Ghosh A Ghosh M Jerry  
1961 S.Pandey A Bhatnagar V Gandikota S Pandey S.Nathak L.Tocher R.Jamooji S Midha R Khanna  
1962 S Nathak A Bhatnagar S Burman C Charles L.D’Cunha R.Mehlawat R.Jamooji N Singh M M Singh  
1963 R.Mehlawat M Banerjee S Nathak S Burman S. Burman L.D’Cunha R.Mehlawat N Singh M M Singh  
1964 S.J.Ghose M Banerjee S Ghose N Badhwar M. Uthapa L.Goel I.Mansukhani Jasbir Singh A Varma  
1965 Jasbir Singh A Chaturvedi M Uthappa N Badhwar Jasbir Singh S.Burman(Jr) B.Narendranath S P Sharma A Varma  
1966 Jasbir Singh A Chaturvedi S Burman (Jr) N Badhwar Jasbir Singh S.Burman(Jr) B.Narendranath L Chpora P P Datta  
1967 A Kapoor M Gomez P D Sawhney L Badhwar F. Ahmed T S Bahra N.Bharadwaj T S Bahra A S Shekhar  
1968 H.Wordsworth M Ardershir F Ahmed R Mallick F. Ahmed A.Parti T S Bahra V Sahai  
1969 S N Sahai A Sethi K B Chetri B B Bhardwaj K B Chetri V.Bhardwaj M Kukreti N Arora  
1970 D Srivastava B B Bhardwaj A Ali Ansari B B Bhardwaj D.Pradhan R.Tiwari R Tiwari S Banerjee  
1971 A Vishwakarma K N Shukla Shahid Ahmed C Gomez R N Ghosh C Gomez M mahendra S Bahuguna  
1972 A S Gill Dev Singh P S Gill J Tiwari J Tiwari A S Hanspal R Bhide  
1973 R Manocha Joth Singh J S Kandra D Bakshi Salim Ahmed Joth Singh R Minocha M K Madhwan  
1974 N K Nayar A Bhatnagar P S Mann N P Singh A N Shukla K R Bhardwaj C B Pandey V Amirapu  
1975 Avneet Gogia G S Rai S.K Kujur M S Kudesia A Pradhan T K Mondal B Bhushan N Raikhan  
1976 A S Rawat K Pathak N K Rishi P Mahindroo K Pathak D Bhagat N K Rishi A K Singh  
1977 A S Rawat N K Rishi M.Shafique K Pathak A S Rawat Gurdeep Singh K S Saini A K Singh  
1978 B. Singh M.Shafique M.Shafique Arvind Raja Sunil Bhalla R K Juneja K S Saini P Kohli  
1979 B Kumar A K Seghal S Bakshi D Chimmwal Madan Singh S K Juneja C Bhushan A K Jain
1980 S Jaggi S J Meston R S Shekhawat K Ghosh RS Shekhawat B R Choudhry A Kohli M Williams  R Saxena
1981 K C Tuck B Dutta V K S Gaur A K Surendra R Ahmed A Sharma S Srivastava S Basu   Neti Srinivasan
1982 S S Bains Pradeep Saini S D Gupta D Kohli Ajay Seth M K Dixit V K Srivastava G Pathak  
1983 A K Sharma R Bhardwaj D J Mahanta D Verman Anil Kumar Anil Kumar G Sindhi K Banerjee  
1984 S S Billa A N Roy R N Prasad Sunil Kumar A N Roy N P Singh Ranjan Biswas Ajeet Ghosh  
1984 H K Sensua K Kataria M K Bhatt R Kohli Rupak Biswas Dinesh Sharma M K Sinha V Sarpal  
1986 S Mukherjee A K Gupta B S Garcha Sandeep Kr. G N S Gurudutt P. Yadav A K Gupta A K Sheoran  
1987 D D Yadav Tanmoy Dos B Chabra A Mahindroo A Popli R.Rastogi V Roy D Srivastava  
1988 Sushil Kumar Praveen Sharma S Biswas S Awasthi P Sharma D.Chakrobarty S R Kumar P Chakrobarty  
1989 T B B Singh A Chakroborty Kashi Nath Sanjeev Kr. Sandeep S P.Sharma S Nandy S Nag  G Saxena
1990 S P Singh A Dey P Das Gupta D Sharma A Barman A Bagariya D M Yadav M Panicker  
1991 U K Billa P Mukherjee A Manikadan D K Singh S Prakash P.K.Devand J Panjiyar D C Ghosh  
1992 P S Iyer G S P Singh Ganesh Kumar Vikas Pant To Update Rohit Tandon Rohit Tandon R S Thakur  
1993 M Joshi Manoj K Singh S Basak S Akhtar J M Dey S Arora Ashish Suri J K Sinha  
1994 A Gangwar S K Sharma C S P Singh Rakesh Kr. Dilip Kr Neeraj Sharma G S Sengar R R Yadav  
1995 R R Pandey S Bajpai Ajitesh Das   Prashant Nand Lal Rajeev Gupta A Shivharey  
1996 Satish Kumar Vikas Raja A N Rai     D.Pathak P Choudhry A Adarsh  
1997                  
1998                    
1999                    
2000                    
2001                    
2002                    
2003                    
2004                    
2005                    
2006                    
2007                    
2008                    
2009  Kumar Gaurav  Modassir Mushtaque  Mohd.Imran  Rajkamal  Kumar Gaurav          Rahul Chauhan
2010            
2012            
2013                    
2014                    
2015                    

Leave a Reply